Ilægning af lys i Dukkehuset med ledninger:

Hovedskinne monteres synligt på bagsiden af huset- det mest brugte.

Hovedskinnen monteres på bagsiden af huset.
I hvert rum bores et 2mm hul gennem bagpladen ved gulvet, stikket fjernes ved at trække de 2 messingben ud og  ledningen fra 3-stikdåserne føres gennem hullet messingbene monteres igen og stikket sættes i hovedskinnen. Klip stikket af strømskinnen og vikl kobberet i ledningen rundt om "skoene" på transformer.

Montering med skjulte ledninger:

Ved samling af huset  lægges ledningerne ind.
Hovedskinnen med afbryder og sikring sættes bag under huset , som så må hæves ca. 1,5cm. ved hjælp af 4 klodser i hjørnerne. Skinnen er selvklæbende.
Den lange ledning forbindes med  transformator. Klip stikket af strømskinnen og vikl kobber rund om "skoene" på transformer.
Ledningerne til de 6 rum monteres på denne måde:
Sæt den nederste bundplade løst på plads, sæt en skillevæg løst på plads af gangen, på hver side af skillevæg, helt bagerst ved bagvæggen bores et 2mm hul på begge sider af skillevæggen gennem støttelist og gulvplade.
Sådan fortsættes ved alle skillevægge.
Når huset er samlet lægges et 3-stik i hvert rum, stikket afmonteres ved at trække de to messingben ud, ledningen føres nu gennem de borede huller til bunden af huset. Stikket monteres igen og ledningen sættes i hovedskinnen.
Ledningerne gennem rummene limes nu fast helt inde i hjørnet mellem skillevæg op bagplade. Varmelim kan anbefales.

 

Hvis der opstår problemer med monteringen så ring endelig til os på nr. 32503636.